post

PROTOCOL COVID-19 ENTRENAMENTS

Davant la situació provocada per la pandemia del COVID-19 s’estableix el següent protocol per als entrenamets:

  • Entrada per la zona de vestidors per equips i pressa de la temperatura individual.
  • Mascareta obligatòria en les instal·lacions i situacions de grup.
  • Cada jugador haurà de portar a l’entrenament la seva pròpia ampolla d’aigua de casa. No es podràn compartir.
  • Ús de serveis del camp i rentat de mans.
  • Canviar-se o deixar la bossa en les zones assignades pel club, per a la seva desinfecció.
  • Sortida, al finalitzar l’entrenament, amb mascareta per la zona habilitada de sortida.

Aprofitem l’ocasió per a recordar-vos que davant de qualsevol incidència sanitària, de malestar, febre o altres simptomes us posseu en contacte amb el Club per tal de poder seguir les indicacions sanitàries pertinents.